Over 900.000 i grasrotmidler til lokale lag og foreninger

foto