Det er færre villrein i Rondane Nord enn antatt

foto