Sauetallet er svært stabilt - Tapsprosenten i Lesja og Dovre er lavere enn fjoråret