Heimevernets skole- og kompetansesenter skifter navn og logo