Utenlandsk par ble bøtelagt for brudd på karanteneregler

foto