Denne vinteren skal Norsk senter for bygdeforskning gjennomføre en undersøkelse om lokalbefolkningens forhold til Dovrefjell og Sunndalsfjella.

10-11. mars vil det bli sendt ut brev til 2800 personer som er trukket tilfeldig ut til å delta i forskningsundersøkelsen. Disse bor i kommunene Lesja, Dovre, Folldal, Oppdal, Nesset og Rauma. Dette er kommuner som grenser til Snøhetta villreinområde i Dovrefjell eller Sunndalsfjella.

Inkluderer

Det foregår mye forskning i fjellområdet, og forvaltningstiltak blir iverksatt på bakgrunn av forskningen. Her skal også lokalbefolkningens bruk, meninger og holdninger blir tatt med i betraktningen.– Det er viktig for oss at forskningen inkluderer befolkningen som bor i området, sier Frode Flemsæter, forsker i Norsk senter for bygdeforskning.

Gjennom denne undersøkelsen får lokalbefolkningen en tydeligere stemme i både forskningen og forvaltningen av fjellområdene og lokalsamfunnene. Det er forsket mye på villreinen, på turisters bruk av området og på næringsutvikling. Betydningen av fjellområdene for folk som bor i nærområdene har det vært forsket mindre på.

Trenger ikke lokalkunnskap

De som får brevet i posten blir spurt om å gå inn på en bestemt nettside og svare på undersøkelsen på nettet, og det skal ikke ta mye tid for hver enkelt. Man trenger ikke være kjent eller ha kunnskap om fjellområdet for å gjennomføre undersøkelsen, og det vil være helt avgjørende for prosjektet at så mange som mulig svarer på undersøkelsen.

Undersøkelsen er en del av et større forskningsprosjektet om villrein, ferdsel og forvaltning, som foregår i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk villreinsenter.