Her møter den flomstore Tromsa den flomstore Gudbrandsdalslågen, og når helt oppunder brua er E6 krysser Tromsa. Begge elvene vokser fortsatt.

Fylkesveg 436 mellom Lalm og Åsårbrua er stengt. Det blir omkjøring via rv. 15.

Fv 435 vil bli stengt mellom Otta og Selsverket på grunn av jordras og høy vannføring. Fv 417 Sorperoa - Kvam er også stengt på grunn av flom.

Slådalsvegen mellom Lesja og Vågå er fortsatt stengt etter at Liaåa på Vågåsida gjorde skade på vegen. Den ventes ikke å åpne før etter 17.mai.

Også i Østerdalen er vegene preget av flommen. Rv 3 mellom Rena og Koppang er stengt på grunn av flom, tungtrafikken vil bli ledet over på E6 noe som kan medføre økt belastning gjenom Gudbrandsdalen. Det er omkjøring for mindre kjøretøy.

NVE har nå oppdater flomvarselet til rødt nivå for sørlige deler av Gudbransdalen, fra Hundorp og sørover. Dette betyr fare for stengte veger og bruer, omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur.

Åndalsnes Avis melder at Trollstigen åpner i dag kl. 14.00, noe som er en ekstraveg ut dersom både E6 og Rv15 er stengt.

Evakueres

På grunn av stor vannføring i Gudbrandsdalslågen er nå Smurfen barnehage på Otta i ferd med å stenge. Et mindre ras har medført at beboere ved to gårdsbruk i Sel kommune vil bli evakuert. – Vi fraråder publikum å oppholde seg nær Gudbrandsdalslågen og andre elver og bekker med stor vannføring, sier lensmann Erik Trønnes i Nord-Gudbrandsdal lensmannsdistrikt.

Natt til fredag gikk det et 50 meter bredt jordras på Lalm i Vågå kommune. Seks husstander er evakuert.

Situasjonen i Drivdalen i Oppdal kommune har roet seg der det tirsdag gikk et stort jordskred over E6. Dette på grunn av kaldere temperaturer.