– Alt er på plass og montert. Det er koplingsarbeid og prøving og testing av utstyr det går på nå. Arbeidet går litt trinnvis, den minste generatoren blir ferdig før jul, og de to andre fortløpende. Alt skal være klart for full produksjon til vårflommen, forteller han.

Dammen

Byggelederen sier at det mangler en luke på dammen som skal monteres om to uker, og forteller at de regner med å fylle vann i desember. Hvor lang tid de vil bruke på fylle opp magasinet vil han ikke spekulere i. Han regner med at bassenget ikke er helt fylt opp før i januar en gang. Ifølge Melchiorsen vil det romme en god million kubikk med vann.

– Det blir vel en kilometer langt, og en fin liten innsjø. Tallene vil nok ikke si folk så mye, dette må de nesten se, smiler han.

Mye energi

Rosten kraftverk vil årlig produsere rundt 192 000 000 kWh ny fornybar energi. Det tilsvarer strømforbruket til omtrent 9600 eneboliger i ett år, står det i årsmeldingen til Eidsiva Energi.

– Det blir antagelig litt mer, og tallet er jo avhengig av strømforbruket til en husstand. Da er det lagt til grunn 20 000 kilowattimer. Men vi tror jo at årsproduksjonen blir et par hundre Gwh, og da er det til litt flere husstander enn det som ligger inne, sier han.

Den høye kranen blir fjernet før jul. Melchiorsen forteller at de trodde den skulle plukkes ned nå, men at den i alle fall blir stående ut november.