Og jammen er ikke Lesja sjølberga også når det kommer til vann. Lesja kommune har også et mobilt vannverk, komplett og klart til bruk. Jevnt og trutt renner det kommunale vannet gjennom rørene og ut til dem som trenger en skvett eller to.

Krise i 2010

Så lenge det fungerer tenker du ikke over at det er der. Men når det forsvinner, blir det krise. Det skjedde på Lesjaskog i 2010. Det kommunale inntaket i Mølmsåa kjøvde bort, tilbake sto kranene uten en eneste dråpe vann. God råd var dyre. Brannmannskapene kjørte i skytteltrafikk med vann fra Bjorli for å hjelpe de trengende på Lesjaskog. Etter hvert ble løsningen å pumpe vann opp fra Lesjaskogsvatnet, og det er nettopp her det mobile vannverket kommer inn. Den gangen ble det montert i ei gammal brakke som sto på stedet. I ettertid har utstyret som ble innkjøpt blitt montert i en godt isolert henger, som står med varme på i ei oppvarma garasje. Klar til utrykning.

- Skulle det bli ei ny vannkrise så tar det bare den tida det tar å kjøre før vannverket kan være i gang. Ja, forutsatt av at vi har tilgang på vann, sier Kikut.

Les mer i ukens Vigga.