Årlige vintertellinger har gitt temmelig nøyaktige tall over moskusstammen. Men i år blir det vanskelig.

– Det er svært lite snø der moskusen har vinterbeitet sitt, og svært mange mørke områder som moskusen beiter på. Derfor avlyser vi trolig tellingen hvis det ikke blir andre forhold. Det er bedre enn å få en telling med et usikkert resultat, sier Tord Bretten i Statens Naturoppsyn.

Bretten mener forvaltningen har god oversikt over stammen etter tellingen i fjor vår.

– Da tror vi at vi traff veldig bra, og den var viktig for å fastslå hvor mange som døde av sykdom i 2012.

Ifølge Bretten er det mellom 260 og 270 moskus på Dovrefjell.

Les mer i ukens Vigga.