Han sier til Vigga onsdag at situasjonen har forverret seg. Ingen flere ansatte er permittert, utover de to personene som har vært permittert siden november. Kvalsvik vurderer nå å slå bedriften konkurs, og forteller at endelig avgjørelse skjer fredag denne uken.

Belastende oppslag

– Vi mister mye av piffen etter påstandene i GD, sier han.

Han mener oppslagene har vært svært belastende, og utslagsgivende for den negative utviklingen i bedriften. Han har tidligere uttalt at ordretilgangen og ryktet til bedriften har blitt skadelidende.

På spørsmål om han vurderer å melde inn regionavisen til Pressens Faglige Utvalg, som er klageorganet til pressen, svarer han at han vil vurdere dette etterhvert. Han sier han ikke vært i kontakt med redaktøren til avisen.

– Viktig å belyse saken

Ansvarlig redaktør i GD, Kristian Skullerud, bekrefter at Kvalsvik ikke har vært i kontakt med avisen etter oppslagene. Skullerud synes det er håpløst å forholde seg til slike påstander.

– Den dagen journalistiske artikler får skylden for at en bedrift går dårlig, er det et tegn på at det går dårlig fra før av, sier Skullerud.

Han mener dekningen GD har gjort av fabrikklokalet og bedriften er gjort etter vanlig praksis.

–Vi har dekket saken på vanlig måte. Det er en stor bedrift i Dovre, hvor det er brukt betydelige offentlige midler, sier Skullerud.

Han mener at det derfor er viktig å belyse saken.

Skylder husleie

Fabrikklokalet ble bygget av Dovre kommune, og kjøkkenprodusenten fra Hareid flyttet inn i 2008. Hallen leies ut til firmaet, som nå skylder kommunen nesten 2 millioner kroner i husleie. Husleien for januar er ikke betalt, og Kvalsvik forteller at den blir ikke betalt så lenge han vurderer slå bedriften konkurs.

– Det er veldig synd for Dovre, og veldig synd for en 60 år gammel bedrift, sukker Kvalsvik, som har tatt over familebedriften etter faren.

Han forteller at han ikke har oversikt over regnskapet for 2014 ennå, men omsetningen skal være omtrent som i 2013. Da gikk selskapet med 1,2 millioner kroner i underskudd.

Ikke dokumentasjon

Svein Grandalen i Fellesforbundet forteller at han har vært i kontakt med de ansatte denne uken. Han har ikke pratet med de polske ansatte, og mener disse er truet fra å uttale seg. Han beskriver forvirring rundt ryktene om en konkursbegjæring.

– Utifra det jeg vet, tolker jeg det dithen at det er en liten del av de polske ansatte som har fått lønn siden november. Jeg er åpen for å beklage dette dersom jeg får dokumentasjon på utbetaling av lønn, noe jeg ikke har fått så langt, sier Grandalen.

Han forteller at han har papirer som tyder på at de polske ansatte ikke har hatt pensjonsavtale i 2014.

Ifølge en kredittvurdering av selskapet, har Kvalsvik Produskjon fem betalingsanmerkninger i løpet av fjoråret, og er totalt sett rangert som insolvent. Skattetrekk er ikke satt på egen konto eller fullt innbetalt.

Alene i styret

Ifølge firmaopplysninger fra Brønnøysundregisterne er Geir Kvalsvik nå alene i styret for bedriften. De to styremedlemmene Nils Christian Nørvåg og

Terje Gunnar Kvalsvik har fratrådt den siste uken.

Martin Killi har bistått Kvalsvik produksjon AS i en periode med refinansiering, men har for en uke siden trukket seg fra samarbeidet.

Svein Grandalen i Fagforbundet har jevn kontakt med noen av de ansatte på Kvalsvik Produksjon. (Foto: Bjørn Sletten) Foto: Lokalavisa Vigga