Omsider, etter mange runder og dels harde forhandlinger, har Dovre kommune klar en innstilling til det konstituerende kommunestyret som finner sted mandag neste uke. Det blir stor utskiftning i det politiske lederskapet etter høstens valg. Tre av fem i formannskapet byttes ut, og omtrent halve kommunestyret hadde sin siste dag på jobben denne uka. Senterpartiet, med ordfører Bengt Fasteraune i spissen, fester grepet enda bedre etter det sterke valgresultatet.

Til formannskapet innstilles Bengt Fasteraune (Sp), og Guri Ruste (Dovrelista) til en ny periode, mens det blir tre nye representanter; Oddny Garmo (Sp), Geir Arne Hageland (Sp) og Brynjar Berge (Ap). De som går ut er Per Arnold Backe (H), Gunvor Gauteplass (Sp) og Børge Wilhelmsen (uavh.)

 • I Oppvekst-, kultur- og omsorgsstyret innstilles Gunvor Gauteplass (Sp) som leder og Øyvind Byre (H) som nestleder.

 • I Plan-, nærings- og utviklingsstyret innstilles Knut Nytun (Sp) som leder og Inger Lise Vorkinn (Sp) som nestleder.

 • I Fjellstyret innstilles Stian Brenden (Sp) som leder og Gunn Jane Ulekleiv (Sp) som nestleder.

 • Til Kontrollutvalget innstilles Johan Solli (Ap), Frode Stordal (Sp) og Rannei Hovde (Sp).

 • Til Heimevernsnemda innstilles Jo Rosten (H) og Stein Erik Voldengen (Ap).

 • Som Barnerepresentant innstilles Anne Hestdal.

 • Til Dovrelegatene innstilles Anne Marie Faldet (Sp) og Odd Leif Angård. (Sp)

 • Til Hjerleidlegatene innstilles Bengt Fasteraune (Sp), Odd Leif Angård (Sp), Bente Gjerset (H), Oddlaug Hammerstad og Magne Botten (Dovrelista).

 • Som kommunal representant til stiftelsen Norsk kulturarv innstilles Else Hole Ulekleiv.

 • Som representant til fylkesmøte i Kommunenes sentralforbund innstilles Bengt Fasteraune (Sp)

 • Til Militær skjønnsnemd innstilles Erland Løkken.

 • Til Nasjonalparkstyre for verneområder innstilles Bengt Fasteraune (Sp) og Inger Lise Vorkinn (Sp)

 • Til styret i NGR innstilles Bengt Fasteraune (Sp), Ingvild Lystad Larsen (Ap) og Geir Arne Hageland (Sp)

 • Til Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal innstilles Bengt Fasteraune (Sp) Oddny Garmo (Sp) og Brynjar Berge (Ap)

 • Til Kirkelig fellesråd innstilles Knut Nytun (Sp)

 • Til styret for Eidefoss innstilles Arnulf Furuhovde

 • Til styret for Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjonsdistrikt innstilles Harald Frich (H)

 • Til Ungdomsforum innstilles Anne Lene Kroken (Dovrelista)

 • Til Villreinnemda Ottadalen innstilles Solveig Gråberg (Sp), til Rondane Arne Vadet og til Snøhetta Odd Leif Angard (Sp).