I begynnelsen av mars ble det klaget på rammetillatelse gitt Moskus Eiendom AS av kommunen. Klagen ble avvist, men nå er det klaget på vedtaket som avviste klagen.

Klagen som kommunen mottok fra Frichgården AS, Tor Olav Hovelsrud og Coop Innlandet BA via advokatfirmaet Hjort ble tatt opp som referatsak i plan- næring- og utviklingsmøte(PNU). Rådmannen avviste klagen, på grunnlag av at klagerne ikke har rettslig klagerett. Nå har kommunen motatt klage på rådmannsvedtaket som avslo klagen.

- Det er fokusert på i media at klagen er bygget på at folk ikke ønsker konkurranse, og jeg kan ikke se utifra brevene som er sendt ut at det går på konkurranse. Vi er ikke tjent med unødige konflikter i kommunen, sa Guri Ruste fra Arbeiderpartiet (AP).

Ruste ønsket mer informasjon om det var tilfelle at uønskelig konkurranse lå bak.

- Nå har vi motatt en klage på at klagen ble avvist med rådmannsvedtak. Den nye klagen skal tas opp i PNU-styret, og da kommer vi til å legge til vekt på den juridiske vurderingen vi har innhentet til å behandle den første klagen, forklarte Inge Angård, plan- og utviklingssjef.

Dovre kommune innhentet juridisk bistand fra advokatfirmaet Campbell & Co. I dokumentet fra dem er det lagt til grunn at klagerne ikke har rettslig interesse, i henhold til forvaltningsloven. Campbell & Co påpeker også at det er konkurranse mellom klagerne og til tiltakshaver i bankbygget, Roar Domaas.