Innfører ny krisepakke rettet mot små og mellomstore bedrifter