I tillegg kommer det trolig en ladestasjon til på Bjorli. Det er Transnova som står bak tilskuddsordningen og som nå har bevilget tilskudd til 23 søkere, fordelt på 234 etableringer i Norge. I Oppland er det gitt tilskudd til seks hurtigladestasjoner, tre av dem i Lesja og Dovre. I tillegg er det gitt tilskudd til Øyer, Lom og Gjøvik.

Prosjektansvarlig i Ishavsveien, som er utbygger på de tre stasjonene i Lesja og Dovre, kan hverken bekrefte eller avkrefte en stasjon på Bjorli, siden de enda ikke har fått svar på summene av tilskuddene fra Transnova.

Idag finnes det tre forskjellige ladeteknologier på elbiler, i tillegg til Teslas egen teknologi.

Transnova er et organ etablert av Samferdselsdepartementet og lagt til Statens vegvesen med årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Hovedformålet med opprettelsen av selskapet er ved hjelp av tilskuddsordninger å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren i Norge.

Vigga kommer tilbake med mer.