Kontrollen hadde spesielt fokus på bruk av verneutstyr og teknisk tilstand på kjøretøyer.

- Kontrollvirksomheten til vegvesenet har som mål å få ned tallet på drepte og hardt skadde ved å luke ut farlige kjøretøy og trafikanter fra vegene. Kontrollene er målrettet i forhold til ulike kjøretøy og trafikantgrupper. Dette gjøres både for å avdekke uregelmessigheter og for å kunne jobbe forebyggende, forteller vegvesenet i en pressemelding.

Bruk av verneutstyr

Når Statens vegvesen kontrollerer personbiler, motorsykler og andre lette kjøretøy, ser man spesielt på kjøretøyets tekniske tilstand, at dokumentasjonen er i orden og riktig bruk av verneutstyr (refleksvest, bilbelte og hjelm).

- Ombygde kjøretøy med økt motorkraft og endringer av for eksempel bilens hjuloppheng kan utgjøre en fare hvis det ikke er gjort på en forskriftsmessig måte. Kontrollørene sjekker også at kjøretøyet har forsikring, godkjent periodisk kontroll og vognkort, forteller vegvesenet.

Kontroll av beltebruk skjer uansett kontrolltype.

Oppsummering av resultatet

- 283 kjøretøy passerte mens kontrollen pågikk.

- 71 ble tatt inn for kontroll.

- Det ble utstedt 4 gebyrer for manglende bruk av sikkerhetsbelte.

- 2 fikk gebyr for ikke å ha med førerkort / vognkort under kjøring.

- Det ble utstedt 3 kontrollsedler på tekniske mangler.

- 1 bilfører som hadde hentet seg byggevarer, måtte parkere tilhengeren på grunn av at han ikke hadde førerkort for å kjøre med så stor tilhenger. Han ble også anmeldt for dette.

Uten om dette melder vegvesenet om at det var mye bra blant kjøretøyene i går.