Cecilie Asp og dei andre foreldra som brukar avlastningsbustaden på Selsverket fekk gledelege nyhende på møte med Sel kommune førre onsdag. No skal tilbodet likevel ikkje bli fløtt.

- Det var svært overraskande, ved førre møte fekk vi framlagt teikningar over utbygging ved Elvebakken, og skulle koma med innspel til dei. Førre onsdag fortalte dei at dei kom til å gje innstilling til kommunestyret om å halde fram på Selsverket, seier Cecilie Asp, som er mor til eit av barna som no brukar tilbodet på Selsverket.

Les meir i papirutgåva av VIGGA.