Det skjer mye på Dombås for tiden. Trollstua på Dombås, som har vært i Frich-familien side oppstarten i 1967, blir nå solgt til en familie fra Jølster i Sogn og Fjordane.

- Det er en litt rar dag, og litt vemodig, sier Bjørg Frich, som har vært med siden oppstarten i 1967.

Øyvind Frich jobber også videre med hotell- og kulturhusplanene på Sentralplassen, og søknaden om dispensasjon til å bygge en ekstra etasje skal behandles på nytt i plan-, nærings- og utviklingsstyret i dag.

En trist og vemodig dag, om enn på en litt annen måte, ble det også for eiere og ansatte i Prebygg fredag, da det ble klart at firmaet var konkurs. 55 ansatte står dermed uten jobb, men med et håp om at det blir funnet en løsning i nær framtid.

Det er ingen tvil om at Dombås er i sterk utvikling, og det er avgjørende for et sted som er, og satser på å være, et viktig trafikknutepunkt midt i Norge. At mange aktører er på banen med planer og ideer skaper sunn konkurranse, som videre fører til økt og enda bedre tilbud til både innbyggere og tilreisende.

Forhåpentligvis kommer det til en løsning også for et stort og viktig firma som Prebygg, slik at de ansatte i verste fall slipper å måtte flytte ut av kommunen for å finne seg nye jobber.