Det skiller fire millioner kroner mellom det laveste og høyeste anbudet på den 1,4 kilometer lange strekningen.

Ahsco Entreprenør AS leverte laveste anbud med 6 972 509 kroner, nest lavest var Stian Brenden Maskinservice AS med 7 064 421 kroner. De to lokale entreprenørene Snøhetta Anlegg leverte anbud på 8 044 145 kroner og Lesja Bulldozerlag AS leverte anbud på 8 484 980,17 kroner. De to høyeste anbud var OB Brendemoen AS med 11 424 778 kroner og A4 Anlegg AS med 11 671 825 kroner.

Anbudsåpningen var den 10. mars.

Byggestart i vår

I følge byggeleder Lena Baastad i Statens vegvesen, skal kontrollregning og evaluering av tilbud være ferdig like etter påske. Byggestarten er planlagt i løpet av våren.

Reguleringsplanen for gang- og sykkelvegen ble godkjent av kommunestyret i Dovre i april 2014. Statens Vegvesen er prosjektleder, og det er bevilget 25 millioner kroner til prosjektet. Anbudsprisene er uten meirverdiavgift, og i tillegg kommer kostnader i forbindelse med planarbeidet, prosjekteringskostnader, grunnervervskostnader, byggherrekostnader og mer.

Ny utkjøring

Gangvegen blir en forlengelse av Bondegardsvegen, og skal fortsette på «innsiden», på østsiden av E6. Tre boliger sør for krysset mellom E6, Stasjonsvegen og Bondegardsvegen får ny utkjøring på E6, via breddet gangveg til Bondegardsvegen.