Høyesterett sier nei til å behandle anken til Bevar Dovrefjell mellom istidene.

Foreningen har forsøkt å stoppe turisthytta fordi de mener gjenreisningen av hytta i 2012 er til skade for villreinstammen i Snøhetta-området. BDMI tapte i både tingrett og lagmannsrett, og nå sier Høyesterett nei til å ta saken til behandling. Dette skriver avisa OPP

– Det er klart vi er skuffet. Vi er også overrasket, fordi vi trodde vi hadde en god sak, sier Sverre Løvaas til NRK. Han er jurist og styremedlem i "Bevar Dovrefjell", og sier foreningen nå vil konsentrerer seg om å bekjempe andre tiltak som kan påvirke villreintrekket. Løvaas viser blant annet til planer om alpinanlegg i Eikesdalen eller utvidelse av åpningstiden til Snøheim. Foreningen har også arbeidet for å stenge turisthytta Reinheim som ligger bare et par timers gange fra Snøheim.

– Det har også vært planer om utvidelse av Loennechenbua, som har fire senger, og dette vil vi argumentere mot, sier Løvaas.

BDMI saksøkte staten for brudd på Naturmangfoldsloven og mente det var feil å gi dispensasjon til byggingen uten grundige vurderinger av konsekvensene masseturisme ville få på villreinstammen på Dovrefjell.

Snøheim ble bygd i 1952 som DNTs flaggskip på Dovrefjell. Den ble stengt i 1959 og overtatt av Forsvaret som drev skytefelt på Hjerkinn. Da det ble aviklet fikk DNT Snøheim tilbake som gave og den ble restaurert og utvidet for 22 millioner kroner. Hytta ble gjenåpnet under stor festivitas i 2012.

BDMI mener utbyggingen har ført til økt ferdsel på Dovrefjell, en ferdsel som stenger villreinen ute fra viktige beiteområder.