Disse to har vidt forskjellig syn på kommunesammenslåing