Opprettet felles kriseledelse for Lesja og Dovre

foto