22 personer fikk feil prøvesvar på koronatest

foto