Innstiller på samanslåing – politikarane skal bestemme skulestad