Fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund: - Nå blir flomplanene satt ut i livet

foto