foto
Ragnhild Skaalgaard og Ola Brækken viser vegen og svingen der sverdet og skjelettet var funne. Her låg det før ein haug som heitte Bilshaugen, men denne var ikkje lenger synleg i 1982. Tunplasseringa har endra seg mykje sidan vikingetida.

Skålgård - Ein del av eit maktsentrum i vikingtida?