Nord-Gudbrandsdøler skal levere Dagsturhytta Innlandet