Ny plan for lesjasamfunnet: – Dette skal være for alle som bryr seg om Lesja