Kontrollerte 187 tunge kjøretøy - over halvparten hadde mangler