Tilsetting i vikariat i barnehagelærerstilling i Dovre barnehage