På samme sted hvor skogbrannen herjet i fjor sommer, har regnet som har fulgt med ekstremværet «Hans» ført til flere ras i lia langs vegen.

Driftsingeniør og prosjektleder i Innlandet fylkeskommune, Arne Ulheim, har ansvar for vegen, og i løpet av tirsdag ble det vurdert om vegen kunne åpnes igjen eller ikke.

– Vi ser an situasjonen, og vil vurdere om vi skal gå i gang med rydding eller ikke. Vi tror det kan oppstå flere ras der, sa Ulheim til Vigga tirsdag formiddag.

Slik så det ut på rasstedet tirsdag formiddag. Foto: Simen Rudiløkken

Tirsdag kveld ble det bestemt å avvente ryddearbeidet.

– Det var riktig avgjørelse. Det har, som vi trodde, vært flere ras langs vegen. Flere på samme sted, og litt mindre ras på noen andre punkter. Vannet kommer fortsatt rennende nedover, så vi venter med å rydde til uværet har gitt seg, sier Ulheim.

Ved en bolig i Øverbygdsvegen, onsdag morgen. Foto: Hilde Heimdahl

Flere steder i Lesja og Dovre har vannet i de større vassdragene gått over sine bredder, og det er oversvømmelse flere steder. Ulheim mener det vil fortsette å stige i løpet av onsdagen.

– Lesja og Dovre har foreløpig kommet seg greit unna uværet, sammenlignet med flere steder lenger sør i dalen, mener han.

Umulig å komme forbi. Foto: Simen Rudiløkken

Flere stengte veier

Nærmere 100 fylkesveger i Innlandet er rammet av flom og ras under uværet «Hans». Folk er isolert flere steder og nasjonale transportkorridorer er stengt. Fylkesordfører Aud Hove frykter at liv kan gå tapt.

– Vi er i en krisesituasjon av nasjonale dimensjoner. Folk er isolert i flere lokalsamfunn og nødetatene risikerer å ikke komme fram til folk som trenger hjelp. Nå trenger vi hjelp fra storsamfunnet. Dagen i dag er avgjørende for om dette kommer til å gå bra, eller ikke, sier Hove.

Onsdag morgen er 77 fylkesveger i Innlandet stengt på grunn av ras eller flom. 68 av disse vegene ligger i Oppland, mens ni ligger i Østerdalen. I tillegg er et tjuetalls veger berørt av flom eller ras og har nedsatt framkommelighet. Til sammen er nærmere 100 fylkesveger dermed berørt av flom eller ras.