Her skal ein ta opp om det fortsatt skal vera felles sokneråd for Dovre sokn og Dombås sokn. Det vil også bli orientering om arbeid i kyrkjelyden, og informasjon om Dombås kyrkje.