Det melder Statsforvalteren i Innlandet på sine nettsider.

I alt 6730 foretak mottok produksjonstilskudd og avløsertilskudd i fylket i 2023 mot 7042 foretak året før.

Tilskuddet utbetales i februar på grunnlag av tall for produksjonen fra året før.

– Tilskuddene er viktig for økonomien i jordbruket og for å opprettholde matproduksjonen, sysselsetting og kulturlandskap i hele fylket, skriver Statsforvalteren.

De legger også ved fakta om matproduksjonen i Innlandet hentet fra «Tiltaksplan for jordbruket i Innlandet 2022-2024»:

  • Innlandet er landets største jordbruksfylke målt i verdiskaping

  • 24 % av landets matproduksjon (energinivå)

  • Landets største potetfylke

  • Størst på storfekjøttproduksjon

  • Flest dyr på utmarksbeite

  • Flest setrer/støler i drift

  • Landets nest største kornfylke

  • Tredje størst på mjølkeproduksjon