En ny atomklokke på Justervesenet gjør nå tiden enda mer nøyaktig.

Justervesenet jobber hele tiden med å forbedre nøyaktigheten til norsk tid. Fram til juli i år har man tilstrebet et avvik mot UTC (verdens tid som beregnes på grunnlag av løpende målinger av cirka 500 atomklokker i 70 nasjonale tidslaboratorier) på mindre enn 100 nanosekund (milliarddels sekund).

I sommer tok tidslaboratoriet blant annet i bruk en ny klokke, en passiv hydrogenmaser som gir enda mer nøyaktig tid. Man kan se av nye målinger at avviket nå er på mindre enn 10 nanosekunder.

Skal vi ikke snart slutte å stille klokka?

Mange lurer på hvor lenge vi skal fortsette med vintertid og sommertid. I EU pågår det nå en diskusjon om landene skal slutte å stille klokka.

Saken er fortsatt til behandling hos Rådet for den Europeiske Union, slik situasjonen har vært en stund.

– Norge kommer til å avvente beslutningen fra EU før vi tar stilling til om vi skal slutte å stille klokka. Av hensyn til næringslivet vil det nok være en fordel å ha samme løsningsom våre nærmeste naboland, sier næringsminister Jan Christian Vestre, som også er «tidsminister».