Lesja barnekor feirar 20-årsjubileum: - Skal vera både sosialt og utfordrande