40 år i teneste for Joramo bygdealmenning: – Eg har endra syn på kva som er godt skogbruk