Har du brukte batteri liggande heime? Denne gjengen tek dei gjerne imot