Felles uttale vart sendt Fylkestinget om skulestrukturen