Dovre får tilskudd til energitiltak - skal oppgradere omsorgsboliger og sykehjem

foto