Dette anlegget skal rustes opp og lokke ungdommen ut av sentrum