Mange har sin sommerjobb i Frich-bygget: – Det er en drastisk nedgang i tallet på søkere