Kombinertlandslaget reiser til Sverige på grunn av snømangel

foto