Kombinertlandslaget reiser til Sverige på grunn av snømangel