Tala er klare: – Vanskeleg å få fylt opp klassene

foto