– Målet er å gjenopprette alle forbindelser og gjøre vegene så godt framkommelige som mulig før vinteren, sier seksjonssjef Arne Fredheim i Innlandet fylkeskommune i en pressemelding.

Noe asfaltering må vente

Han sier at noen veger har fått skader som kan repareres raskt. Verre er det der hele vegen har rast ut. Det tar også lang tid å reparere bruer som har flyttet på seg, eller er helt borte.

– Det er viktig å få gjort mest mulig før vinteren setter inn. Noen veger rekker vi ikke å asfaltere ferdig før til neste år. Der vil vi i så fall gjennomføre midlertidige tiltak, slik at vegene likevel blir farbare, sier Fredheim.

Bruker gjeldende kontrakter

Fylkeskommunen forteller at de bygger opp igjen vegene etter en helthetlig plan, og ser områder og oppgaver i sammenheng.

– Det er viktig å bruke maskiner, personell og penger så effektivt som mulig. Vi bruker de kontraktene vi har med entreprenører som jobber med drift, vedlikehold og dekkelegging for oss, når vi skal reparere vegene. Hvis disse entreprenørene ikke har nok folk til å ta ekstra oppdrag som skyldes ekstremværet, kan de få hjelp av firmaer med ledig kapasitet, forklarer Fredheim.

Store kostnader

Så langt er oppryddinga etter ekstremværet anslått til å koste cirka 750 millioner kroner. Beløpet kan øke. Nye skader blir oppdaget når vannføringa i bekker og elver går ned, og vegene tørker opp.

– Det er anslått at det vil koste rundt 750 millioner å reparere vegene, uten å legge inn tiltak som gjør dem mer flomsikre. Ideelt sett bør vi heve standarden på flere utsatte punkt, for å unngå at vegene blir ødelagt igjen, når vi får nye perioder med styrtregn eller langvarig nedbør, sier Fredheim.

– Trenger statlig hjelp 

Leder i hovedutvalg for samferdsel, Stein Tronsmoen (Sp), er bekymret for hvordan Innlandet fylkeskommune skal finansiere arbeidet med å reparere over 100 fylkesveger, som har fått skader på over 180 steder, under uværet.

– Vi har et stort etterslep på vedlikehold av fylkesveger i Innlandet. Nye beregninger viser at det vil koste 7-8 milliarder kroner å ta igjen dette forfallet. I tillegg får vi nå en stor kostnad i forbindelse med skadene som ekstremværet har påført vegnettet, sier Tronsmoen.

Han forventer at staten vil hjelpe til med å dekke disse ekstra utgiftene, og helst gjøre Innlandet bedre rustet til å gjøre noe med forfallet på fylkesvegene generelt.

– Fylket vårt har kommet uheldig ut i beregningene som blir brukt, når staten bevilger penger til fylkesveg. Vi jobber med å få aksept for at vårt lange fylkesvegnett, med en befolkning som bor spredt, må få økte bevilgninger, sier Tronsmoen.

Oversikt over stengte fylkesveger etter «Hans» pr. 31. august:

Gudbrandsdalen:

Fv. 51 over Valdresflye – helt stengt ved Randen i Vågå. Kan bli åpnet til helga.

Fv. 2656 Øverbygdsvegen i Dovre: strekningen ved Tallerås er planlagt åpnet til helga. Arbeidet ved Hagberget vil vare i minst ei uke til.

Fv. 2616 Sjårdalen i Vågå – stengt for gjennomkjøring i lengre tid.

Fv. 2640 Nedre Nordheradsveg i Vågå og Lom – stengt for gjennomkjøring, men kjøring til eiendommene er mulig.

Fv. 2632 Skogbygdvegen i Vågå – kun åpen for mindre kjøretøy og tyngre kjøretøy med dispensasjon.

Fv. 2528 Arlien bru i Fåberg er stengt.

Fv. 2532 Baksidevegen i Ringebu og Sør-Fron: En midlertidig omkjøring på det nordre punktet er ferdig, arbeidet fortsetter på de andre punktene. Randklev bru stengt – skal inspiseres.

Valdres:

Fv. 2478 Mønavegen i Nord-Aurdal – kjøring til eiendommene tillatt, men stengt for gjennomkjøring. Stengt på ubestemt tid ved Møna bru.

Glåmdalen:

Fv. 210 i Våler er åpnet, men noe arbeid med rekkverk osv. står igjen.

Fv. 2114 Braskereidfoss i Våler – blir stengt lenge. Brua ved kraftverket er borte.