Har kommet med tilbud om istandsettelse: – Huset bør brukes til bolig