Av de 64 oppkjøringene på Otta var det aller flest som tok lappen på personbil, med 46 personer. Det ble gjennomført 78 teoriprøver.

866 oppkjøringer ble gjennomført i Innlandet i februar, av disse var det 78 prosent som besto. 1401 personer tok teoriprøven, 59 prosent sto.

Aller flest var det på Hamar, der det ble utført 270 førerprøver og 371 personer svettet over teoriprøven. Det er åtte trafikkstasjoner i Innlandet.

 77 prosent besto den praktiske førerprøven i Norge i februar. På teoriprøvene har Norge en beståttprosent på 61 og Innlandet har 59. Andel som har kjørt opp med automatgir i Innlandet i februar 2023 er 51 prosent, gjennomsnitt for Norge er 59 prosent.