Stoppet all aktivitet etter lekkasje på samfunnshuset - må ut med én million kroner for nytt tak