– Den samla belastningen fra Bjorli er allerede stor og bør ikke bli større