I undersøkelsen blir det også noen ekstra spørsmål for å kartlegge skeives levekår i fylket.

– Det er en forutsetning at vi vet mest mulig om hvordan befolkningen har det for å målrette arbeidet vårt med samfunnsplanleggingen, sa Anne Thoresen (Ap) og fortsatte:

– Jeg føler meg sikker på at vi vil få tilbakemeldinger fra en stor hovedvekt av innlendingene på at mange har det bra hos oss. Samtidig vil vi antakelig få en indikasjon på hvor skoen trykker for dem som strever mer.

Vil nå underrepresenterte

Undersøkelsen skjer i samarbeid med FHI og kommunene, og gjennomføres i samsvar med malen til FHI for innhold og gjennomføring av slike undersøkelser. Det vil gi mulighet til å sammenligne oss med andre fylker i landet.

De som kan delta i undersøkelsen er voksne fra 18 år.

Fylkeskommunedirektøren mener det er spesielt viktig å nå grupper som tidligere har vært underrepresentert i slike undersøkelser. Det være seg personer med lav utdanning, unge menn og eldre kvinner.

Skeives levekår

I tillegg til standardundersøkelsen, skal fylkeskommunen gjennomføre en levekårsundersøkelse for skeive i Innlandet. Dette blir gjort ved å tilføye relevante spørsmål i undersøkelsen.

Fylkestinget etterlyste tidligere i år en kartlegging av skeives levekår i fylket. En slik kartlegging har vært gjennomført nasjonalt og i enkelte mindre studier, men det finnes ingen slik statistikk for Innlandet.

Får svar neste år

Undersøkelsen og innsamling av data skal gjennomføres i alle kommuner som ønsker å delta, og den skal gi representative data på kommunenivå.

Resultatet av undersøkelsen skal være klart våren 2023.

Hele undersøkelsen har en kostnad på 1,5 millioner kroner.

Fylkesutvalget vedtok saken enstemmig tirsdag forrige uke.