Arbeidsledigheten på samme nivå som før pandemien

foto